Gezondheid

Pollen en hooikoorts

Afspelen Pauzeren
Afspelen Pauzeren

    Trend pollendruk zeer ongunstig

    Bij aanhoudend droog, zonnig en rustig weer geven bloeiende pollenplanten, bomen, grassen en kruiden, hun pollen of stuifmeel vrij aan de lucht. Bij weinig wind en geen neerslag hoopt er steeds meer pollen op en wordt de pollendruk daardoor van dag tot dag groter. Er kan mogelijk zoveel pollen ophopen dat zelfs een pollendeken kan ontstaan.

    Bloeiende bomen zijn momenteel Eiken, Beuken en Grove den. Deze bomen brengen veel licht allergeen pollen in de lucht. Bloeiende grassen zijn er al diverse soorten naast de laatste bloeiende Grote vossenstaarten. We noemen Kropaar, Zwenkgrassen, Glanshaver, Dravik, Struisgras en in de duinen bloeit de eerste Helm. Het pollen van gras is zeer sterk allergeen.

    Ook kruiden als Zuring en Smalle weegbree bloeien volop en geven matig allergeen pollen af.