Zon en wolken

Zonkracht Nederland

Zonkracht Bilthoven

Zonkracht Europa

Zonkracht Europa

Uitleg Zonkracht (UV-index)

Hierboven is de actuele en verwachte zonkracht te zien in Nederland en in Europa. De zonkracht is een indicatie voor de hoeveelheid UV-straling in het zonlicht die de aarde bereikt.

De zonkracht wordt geclassificeerd in de zonkrachtschaal. In de winter is de zonkracht zwak, maar zal geleidelijk in de lente toenemen omdat de zon steeds hoger boven de horizon komt te staan.

De zonkrachtschaal geeft een tijdsindicatie van roodkleuring van een onbeschermde huid. Bij een zonkracht van 2 treedt er na 50 tot 100 minuten roodkleuring op.

Naarmate de zonkracht toeneemt, neemt de tijd tot roodkleuring van de huid af. Zo treedt roodkleuring bij een zonkracht tussen 4 en 5 al na 25 minuten op en bij een zonkracht van 7 zelfs na 10 minuten. De zonkracht wordt door een aantal factoren bepaald. Zo heeft de zonhoogte invloed op de zonkracht. De zonkracht ligt, door de laagstaande zon in de wintermaanden, laag.

In de lente- en zomermaanden neemt de zonkracht toe omdat de zon hoger boven de horizon komt te staat. Hierdoor wordt er minder UV-straling gereflecteerd door deeltjes in de atmosfeer en bereikt er meer UV-straling het aardoppervlak.

Eind juni en begin juli staat de zon ruim 60 graden boven de horizon en kan de zonkracht onder gunstige weersomstandigheden uitkomen op een waarde van 7.

De afgelopen 10 jaar is het in Nederland slechts 2 keer voorgekomen dat de zonkracht op een waarde van 8 uitkwam. Dichter bij de evenaar staat de zon nog hoger boven de horizon en kan de zonkracht oplopen naar waardes van 14 of 15.

De bewolking heeft veel invloed op de zonkracht. Bij bewolking ligt de zonkracht gemiddeld 30 procent lager dan bij een zonnige dag. Maar de bewolking kan ook zorgen dat zonlicht weer wordt teruggekaatst, waardoor de zonkracht juist hoger komt te liggen. Ook stof- en vochtdeeltjes kunnen invloed hebben op de zonkracht. Bij veel stof in de atmosfeer neemt de zonkracht af. Verstrooiing van het zonlicht, door bijvoorbeeld terugkaatsing van gebouwen of sneeuw, zorgt ook voor een stijging van de zonkracht. Vooral wintersporters merken dit op zonnige dagen op de skipistes. De zonkracht is niet afhankelijk van de temperatuur of de windsnelheid.

Bij een hogere zonkracht is het belangrijk de huid goed te beschermen en eventueel te mijden tussen 11 en 15 uur bij een hoge zonkracht. Zelfs achter glas is het mogelijk om te verbranden aangezien de UV-straling gedeeltelijk door glas heen kan. Bescherming kan door middel van zonnebrandcrème. Zorg voor voldoende zonnebrandcrème met de juiste factor. De zonnebrandcrème werkt als een UV-filter dat een deel het zonlicht absorbeert, reflecteert of verstrooid. Bescherm daarnaast de huid met kleding, vooral op plekken waar de huid niet dik is en bescherm daarbij ook de ogen tegen teveel UV-straling.