Australië / Oceanië

Weerbericht

Weerbericht Nederland

Zomerweer met tropische temperaturen, zeer lokaal een onweersbui

Zomerweer met tropische temperaturen, zeer lokaal een onweersbui

Geplaatst op vrijdag 07 augustus 2020 om 10:00 door Thomas Vermeulen

De zomer draait in grote delen van Europa op volle toeren. Tropische temperaturen worden regelmatig gehaald met op sommige plaatsen zelfs 35 tot lokaal 40 graden! In delen van het Verenigd Koninkrijk is het wat koeler en kan wat regen vallen. Ook het zuiden van Italië en delen van Griekenland blijven gevoelig voor een regen- of onweersbui. 

België en Luxemburg

Vrijdag 7 augustus is een droge dag met volop zonneschijn en zeer hoge temperaturen. Het kwik stijgt naar 30 graden in de Ardennen, 32 graden langs de kust tot mogelijk lokaal 36 graden in het binnenland van België. Af en toe kunnen er wat dunne flarden sluierbewolking overtrekken, maar hier heeft de zon vaak weinig last van. In de middag kan er in de kustgebieden een verkoelend windje van zee opsteken.

Zaterdag 8 augustus wordt opnieuw een droge en zonovergoten zomerdag met wat meer wolkenvelden of sluierbewolking dan vrijdag. Het wordt op veel plaatsen nóg warmer dan vrijdag met aan zee temperaturen rond of iets onder de 30 graden. In de Ardennen wordt het 32 graden en in het binnenland van België kan het zelfs 37 graden worden. Zeer lokaal is 38 graden ook niet uitgesloten. Opnieuw kan er in de kustgebieden in de middag een verkoelende wind van zee opsteken. 

Zondag 9 augustus belooft opnieuw een zonnige en zeer warme dag te worden met af en toe wat sluierbewolking of iets dikkere wolkenvelden. Slechte zeer lokaal zou er later in de middag een buitje kunnen ontstaan, mogelijk met onweer. Veruit op de meeste plekken blijft het gewoon droog. Het wordt opnieuw zeer warm met 33 graden in de Ardennen tot lokaal 36 graden in het binnenland van België. In de kustgebieden blijft het iets koeler met temperaturen rond of iets onder de 30 graden door een wind van zee. 

De dagen daarna lijken opnieuw zeer warm te worden met veel ruimte voor de zon en af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen liggen veelal tussen de 30 tot lokaal 37 graden. In de kustgebieden blijft het vaak iets koeler door een wind van zee. De kansen op een lokale stevige regen- of onweersbui nemen in de nieuwe werkweek wel toe. Na woensdag lijken de temperaturen naar beneden te gaan. 

Frankrijk 

Vrijdag 7 augustus kan in Frankrijk genoten worden van een droge en zeer warme tot hete zomerdag met vaak volop ruimte voor de zon. Enkel in de westelijke helft en in het uiterste zuiden zijn af en toe wat wolkenvelden te vinden. In het westen van Bretagne kunnen vrijdagochtend nog enkele buitjes vallen. Langs de noordwestkust en uiteraard in de hoger gelegen gebieden ligt de temperatuur onder de 30 graden. In het binnenland wordt het zeer warm met op uitgebreide schaal 35 graden. In het zuidwesten kan het kwik lokaal zelfs stijgen naar 42 graden!

Zaterdag 8 augustus wordt ook een dag met veel ruimte voor de zon. Verspreid over het land zijn wel enkele wolkenvelden of wat sluierwolken aanwezig, wat meer dan op vrijdag. In de Pyreneeën en lokaal op andere plekken in het zuiden kunnen in de middag enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen, verder blijft het overal droog. De temperaturen komen op veel plaatsen een fractie lager uit dan op vrijdag. Langs de noordwestkust en vooral in Bretagne komen de temperaturen vaak niet meer boven de 30 graden uit. Ook in de hoger gelegen delen ligt de temperatuur uiteraard lager. Iets verder in het binnenland is het al snel tropisch heet met maxima die op veel plaatsen rond of boven de 35 graden uitkomen. In het zuiden kan het lokaal zelfs 40 graden worden. 

Zondag 9 augustus is er verspreid over het land, maar vooral in de westelijke helft, wat meer bewolking aanwezig dan op vrijdag en zaterdag. De hoofdrol is echter nog steeds weggelegd voor de zon. Later in de ochtend en vanaf de middag kunnen zich vooral in de westelijke helft van Frankrijk stapelwolken ontwikkelen die lokaal enkele stevige regen- of onweersbuien veroorzaken. Ook in de Pyreneeën en de Franse Alpen kan lokaal een bui vallen. De neerslagkans is groter dan op zaterdag, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Langs de westkusten van Frankrijk ligt het kwik veelal tussen de 25 en 30 graden. Ook in de hoger gelegen gebieden ligt de temperatuur lager. In het binnenland wordt al snel de 35 graden bereikt met lokaal in het zuiden opnieuw zelfs temperaturen tegen of rond de 40 graden. 

De dagen daarna is er nog steeds veel ruimte voor de zon. Er zijn wat meer wolkenvelden dan afgelopen dagen en ook stijgt in de nieuwe werkweek duidelijk de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. Tot dan zijn de temperaturen in ieder geval nog onverminderd hoog met op uitgebreide schaal in het binnenland van Frankrijk temperaturen tussen de 30 en 37 graden. Lokaal zou de temperatuur zomaar eens in de buurt van de 40 graden kunnen komen in het zuiden. Langs de westkusten van Frankrijk, en vooral de noordwestkust, is het koeler met temperaturen die soms onder de 30 graden liggen. Ook in de hoger gelegen gebieden ligt de temperatuur uiteraard wat lager. Vanaf donderdag lijkt de hitte wat af te nemen, vooral voor de westelijke helft van Frankrijk. 

Duitsland

Vrijdag 7 augustus start in heel Duitsland met volop zonneschijn. In het noorden trekt soms wat hogere sluierbewolking over en in het midden en vooral het oosten van Duitsland ontstaan in de middag stapelwolken die van tijd tot tijd de zon tegenhouden. Zeer lokaal kan er in het uiterste oosten een buitje vallen, maar veruit op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zeer warm met enkel in het zuiden en langs de kustgebieden van Duitsland temperaturen iets onder de 30 graden. Het warmst wordt het in de westelijke helft van Duitsland met daar zelfs temperaturen van lokaal 34 tot 35 graden. 

Zaterdag 8 augustus is de verdeling opnieuw hetzelfde met in het noorden en noordwesten van Duitsland kans op wat sluierbewolking. In het midden en oosten ontstaan wederom weer wat stapelwolken. Vrijwel overal in Duitsland draait de zon op zaterdag overuren. In het (noord)oosten kunnen de stapelwolken zeer lokaal uitgroeien tot een buitje. De temperaturen komen overal wat hoger uit dan op vrijdag met opnieuw in het zuiden en langs de noordkust temperaturen iets onder de 30 graden. In de westelijke helft wordt het opnieuw zinderend heet met daar lokaal zelfs temperaturen van 37 graden. 

Zondag 9 augustus belooft een zonnige zomerdag te worden met vooral in het noorden van Duitsland overtrekkende sluierbewolking. Elders kunnen verspreid stapelwolken ontstaan, die in het noordoosten van Duitsland zouden kunnen uitgroeien tot enkele lokale regen- of onweersbuien. De kans op deze buien is wat groter dan op zaterdag. Het wordt opnieuw zeer warm met wederom in het zuidoosten en langs de noordkust temperaturen iets onder de 30 graden. In het westen wordt het zinderend heet met lokaal zelfs temperaturen van 37 graden! 

De dagen daarna is er veelal een afwisseling van zon en wolkenvelden met nog altijd zeer hoge temperaturen tot 37 graden in het westen. In de nieuwe werkweek neemt de kans op een verfrissende regen- of onweersbui wel duidelijk toe. De hoofdrol is nog altijd weggelegd voor de zon. Vanaf donderdag lijken de temperaturen langzaam maar zeker wat te gaan dalen.

Italië

Vrijdag 7 augustus verloopt op veel plaatsen zonnig met af en toe wat stapelwolken. In de zuidelijke helft zijn meer wolkenvelden aanwezig en vallen lokaal een paar stevige regen- of onweersbuien. Ook in het noorden en nabij de Alpen kunnen wat buien vallen. De meeste zon is weggelegd voor het westen en noordwesten van het land. De temperaturen liggen op de meeste plaatsen tussen de 27 tot lokaal 35 graden in het westen van Italië. Tijdens buien en in de hoger gelegen delen komt het kwik lager uit.

Zaterdag 8 augustus schijnt vooral in het midden en noorden van Italië de zon vaak volop. In het (uiterste) zuiden is meer bewolking aanwezig en valt verspreid een verfrissende regen- of onweersbui. Het wordt warmer dan vrijdag met enkel in het zuiden temperaturen die vaak onder de 30 graden liggen. Ook in de hoger gelegen delen blijft de temperatuur achter. In het westen van Italië en ook in de Povlakte kan de temperatuur stijgen tot 35 graden of soms zelfs nog hoger. Ook op Sardinië schijnt de zon wederom volop en worden temperaturen gehaald van rond of boven de 30 graden.

Zondag 9 augustus is er in heel Italië veel ruimte voor de zon met soms een afwisseling van zon en stapelwolken. Ook in het zuiden is wat meer zon aanwezig dan afgelopen dagen en ligt de buienkans een stuk lager dan op vrijdag en zaterdag. Slechts lokaal kan er in het (uiterste) zuiden nog een regen- of onweersbui vallen. Ook de gebieden nabij de Alpen blijven gevoelig voor een buitje. De temperaturen komen opnieuw wat hoger uit met enkel in het zuiden en langs de oostkust van Italië, maar ook in de hoger gelegen delen, temperaturen lager dan 30 graden. In de Povlakte en ook in Toscane kan de temperatuur op uitgebreide schaal 35 graden of meer bereiken. 

De dagen daarna neemt in het zuiden van Italië de buienkans verder af met slechts zeer lokaal nog een regen- of onweersbui. Op de meeste plaatsen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af met de hoofdrol voor de zon. In het uiterste noorden van Italië, nabij de Alpen, neemt kans op enkele buien met onweer in de nieuwe werkweek wél toe. De temperaturen liggen rond dezelfde waarden als op zondag. 

Alpengebied

Vrijdag 7 augustus krijgt de zon veel ruimte en ontwikkelen zich vooral in het zuiden en westen van Oostenrijk en het oosten van Zwitserland in de middag stapelwolken. Deze stapelwolken kunnen lokaal uitgroeien tot een enkele stevige regen- of onweersbui. Veruit op de meeste plaatsen blijft het droog en zonnig. Het wordt 27 tot 33 graden in de meeste dalen. 

Zaterdag 8 augustus wisselen zon en wolkenvelden elkaar opnieuw af in het Alpengebied en is het een prima zomerdag. De meeste zonneschijn is weggelegd voor het noordwesten van Zwitserland en het noorden van Oostenrijk. Opnieuw kunnen in Tirol en het oosten van Zwitserland sommige stapelwolken uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Op de meeste plaatsen komt de temperatuur rond dezelfde waarden of soms iets hoger uit dan de waarden op vrijdag.

Zondag 9 augustus verloopt opnieuw het zonnigst in het westen en noorden van Zwitserland. Elders wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Opnieuw kunnen later in de middag in Tirol en het oosten van Zwitserland enkele stevige buien tot ontwikkeling komen. De temperaturen liggen ongeveer op dezelfde waarden als de dagen ervoor.

De dagen daarna neemt vooral in het zuiden van Oostenrijk en Zwitserland de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Aan de temperatuur verandert weinig met nog altijd vaak tropische temperaturen in de dalen. 

Griekenland

Vrijdag 7 augustus wisselen in de meeste delen van Griekenland zon en wolken elkaar af en vallen er vooral op het vasteland verspreid nog enkele stevige regen- en onweersbuien. Vooral op de oostelijke Griekse eilanden blijft er volop ruimte voor de zon. De temperaturen liggen op de Griekse eilanden tussen de 25 en 30 graden. Het warmst wordt het in het uiterste noordoosten van Griekenland met lokaal 35 graden. Op het vasteland wordt het veelal tussen de 25 en 30 graden. Tijdens buien en in de hoger gelegen delen ligt de temperatuur uiteraard wat lager. 

Zaterdag 8 augustus is de verdeling min of meer hetzelfde met op de Griekse eilanden de meeste zonneschijn en temperaturen tussen de 25 en 30 graden. In het binnenland zijn er ook zeker stapelwolken aanwezig waaruit enkele regen- of onweersbuien kunnen vallen. De buienkans lijkt voor het vasteland van Griekenland wat groter dan op vrijdag. Verder liggen de temperaturen op ongeveer dezelfde waarden als op vrijdag.

Zondag 9 augustus wisselen zon en wolkenvelden elkaar opnieuw af, al lijkt de buienkans voor het binnenland van Griekenland nu wat kleiner te zijn dan afgelopen dagen. Echter, vooral op de zuidelijke Griekse eilanden (Kreta) kan nu ook een bui vallen en is wat meer bewolking aanwezig. De temperaturen komen overal iets lager uit dan de dagen ervoor.

De dagen daarna verbetert het weer zich in Griekenland. Vooral op de Griekse eilanden is er vaak volop ruimte voor de zon met enkel op maandag nog kans op een buitje op Kreta. In het binnenland van Griekenland kunnen dagelijks enkele regen- en onweersbuien ontstaan. De temperaturen komen iets hoger uit dan de dagen ervoor en liggen op de Griekse eilanden tussen de 25 en 30 graden en in het binnenland soms tot 34 graden. Vanaf zondag neemt de wind op de oostelijke Griekse eilanden ook toe. Uiteraard blijft de temperatuur tijdens buien en ook in de hoger gelegen delen wat achter. 

Spanje en Portugal

Vrijdag 7 augustus wordt een dag met veel ruimte voor de zon in Spanje en Portugal. In de binnenlanden van Spanje zijn er af en toe wat wolkenvelden of sluierwolken aanwezig, die de zon enigszins tegen kunnen houden. In het zuiden en langs de westkust van Portugal en de noordwestkust van Spanje is eerst nog wat hardnekkige lage bewolking aanwezig. Op de meeste plekken schijnt de zon uitbundig. Heel lokaal kan in het noorden van het Iberisch Schiereiland een onweersbui ontstaan, maar veruit op de meeste plaatsen verloopt de dag droog. Op de stranden wordt het ongeveer 30 graden: tropisch warm. In het noordwesten van Portugal en Spanje en langs de noordkust van Spanje is het wat minder warm met ongeveer 24 graden, soms zelfs nog iets frisser. De hoogste temperaturen worden gehaald in het binnenland met in Andalusië lokaal zelfs kans op 42 graden.  

Zaterdag 8 augustus verandert er weinig met in Spanje en Portugal veel ruimte voor de zon, vooral in het westen van het Iberisch Schiereiland. In de andere delen van Spanje komen wat meer wolkenvelden voor. Langs de westkust van Portugal bestaat opnieuw de kans op wat hardnekkige lage bewolking. Verder kan in het midden en noorden van Spanje, maar zeker ook in de Pyreneeën, een verfrissende regen- of onweersbui vallen. De temperaturen komen op ongeveer dezelfde waarden uit als vrijdag. Het warmst wordt het in de omgeving van Córdoba en Zaragoza met lokaal temperaturen van rond of iets boven de 40 graden. 

Zondag 9 augustus verandert er opnieuw vrij weinig met op veel plaatsen volop ruimte voor de zon. Vooral in het noorden komen op zondag wolkenvelden of wat hogere sluierwolken voor. Langs de westkust van Portugal en de noordkust van Spanje kan lagere bewolking de zon nog voor langere tijd tegenhouden. In de (na)middag ontwikkelen zich in het noorden en oosten van het Spaanse binnenland enkele buien, maar op de meeste plekken blijft het droog. De temperaturen lopen opnieuw flink op met langs de noordwestkusten van Spanje en de westkust van Portugal temperaturen tussen de 20 en 25 graden. In het binnenland wordt het al snel tropisch warm met veelal 30 tot 38 graden. In de omgeving van Córdoba en Sevilla kan het kwik zelfs stijgen naar een snikhete 43 graden!

De dagen daarna blijft de zon veel schijnen op het Iberisch schiereiland en trekken soms wat wolkenvelden of hogere sluierwolken over. De westelijke en noordelijke kustgebieden blijven gevoelig voor wat lage bewolking. Vooral in het noorden van Spanje kunnen dagelijks enkele regen- of onweersbuien ontstaan. De temperaturen blijven onverminderd hoog met vanaf woensdag waarschijnlijk iets minder extreme temperaturen. 

Verenigd Koninkrijk

Vrijdag 7 augustus verloopt vooral in het midden en zuidoosten zonovergoten. Verder naar het noorden en westen van het Verenigd Koninkrijk zijn meer en dikkere wolkenvelden aanwezig en schijnt de zon nog van tijd tot tijd. In Schotland en het oosten van Noord-Ierland overheerst duidelijk de bewolking. In deze gebieden valt ook van tijd tot tijd wat regen of een bui. Later in de avond neemt vanuit het westen de bewolking verder toe en valt er ook elders in het midden en noorden een enkele bui. De verschillen in temperatuur zijn enorm op vrijdag. Het warmst wordt het in het uiterste zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk met in de omgeving van Londen temperaturen van lokaal 36 graden. Verder naar het noorden wordt het steeds wat koeler en in Schotland en Noord-Ierland ligt de temperatuur vaak rond of iets onder de 20 graden. 

Zaterdag 8 augustus wordt een overwegend zonnige dag met af en toe wolkenvelden of wat hogere sluierbewolking. Vooral het midden van Groot-Brittannië en Schotland maken kans op wat meer bewolking en hier valt dan ook lokaal nog een enkel buitje. Opnieuw worden de hoogste temperaturen gehaald in het uiterste zuidoosten met lokaal daar zelfs een temperatuur van 35 graden. Verder naar het noorden wordt het wederom steeds wat koeler met in Schotland en Noord-Ierland opnieuw temperaturen rond of iets onder de 20 graden. 

Zondag 9 augustus kan de dag vooral in het midden van Groot-Brittannië nog starten met lage bewolking. Later in de ochtend en middag lost deze bewolking weer op. Verder verloopt de dag overwegend zonnig met af en toe wat stapelwolken of hogere sluierbewolking. Later in de middag kunnen zich vooral in het midden van het Verenigd Koninkrijk enkele stevige buien vormen, mogelijk met een klap onweer. In het zuidoosten kan het kwik lokaal weer stijgen naar 34 graden. Opnieuw is het in Schotland en Noord-Ierland het koelst met daar waarden rond of onder de 20 graden.

De dagen daarna neemt in de nieuwe werkweek meteen de kans op stevige regen- en onweersbuien toe en wisselen zon en wolken elkaar af. In het uiterste zuidoosten kan het dan nog wel tropisch warm worden met mogelijk zelfs temperaturen tot 33 graden op maandag! In Schotland is het veel koeler met temperaturen tussen de 15 en 20 graden. De dagen daarna verlopen wisselvalliger met zon, wolken en af en toe een bui, mogelijk met onweer. Pas vanaf woensdag lijkt ook het zuiden de tropische temperaturen langzaam maar zeker kwijt te raken. 

Let op: door de huidige situatie omtrent Covid-19 zijn er een aantal landen waar de grenzen van gesloten zijn of waar een negatief reisadvies voor geldt. In dit vakantieweerbericht schrijven we alleen over het weer in de landen waar code geel voor geldt. Volg de actuele reisadviezen!

Bekijk de actuele reisadviezen op onze Vakantieradar.