Bekijk slideshow
Stapelbewolking Beide ouders broeden om beurten de eieren en voeden ook beide de jongen. Ze zullen het nest nooit alleen laten en lossen elkaar af om voedsel te zoeken. Als een van de ouders niet op het nest terugkeert, zal de andere op het nest blijven wachten en uiteindelijk met de jongen verhongeren. De jongen verlaten 58 tot 64 dagen na het uitkomen het nest en worden hierna nog 7 tot 20 dagen gevoed door de ouders. Binnenkort gezinsuitbreiding. 1 Ooievaars zijn trekvogels die grote afstanden af kunnen leggen. In Zuid-Afrika heeft de soort de neiging plotseling op te duiken in streken waar een insectenplaag optreedt. Dat komt doordat er veel te eten is op zo'n plek. Ooievaars zijn sociale dieren, maar hebben ook veel tijd voor zichzelf nodig. Ook besteden ze veel tijd aan de kleine jongen. 2 Ooievaars zijn trekvogels die grote afstanden af kunnen leggen. In Zuid-Afrika heeft de soort de neiging plotseling op te duiken in streken waar een insectenplaag optreedt. Dat komt doordat er veel te eten is op zo'n plek. Ooievaars zijn sociale dieren, maar hebben ook veel tijd voor zichzelf nodig. Ook besteden ze veel tijd aan de kleine jongen. Een ooievaar wordt ongeveer tussen de 100 en de 120 cm lang (bek tot uiteinde staart). De spanwijdte is 155 tot 165 cm. en 2,3 tot 4,4 kg. is het gewicht van de vogel. Het zwart van de slagpennen en van de dekveren van de vleugels wordt veroorzaakt door het pigment melanine. 1 Ooievaarskoppel 1 We kunnen weer gaan genieten. 2 Zoals de meeste van zijn verwanten eet een ooievaar vooral regenwormen en grote insecten, maar ook jonge vogels (pullen van eenden), mollen, hagedissen en knaagdieren staan op het menu, tot aan het formaat van jonge hazen en konijnen aan toe. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, staat de kikker maar zeer spaarzaam op het menu. 8 1 Het begroetingsritueel wordt vooral ook gebruikt om de band tussen de twee ooievaars te verstevigen. Ooievaars zijn heel trouwe partners die in principe elkaar hun leven lang trouw blijven. Het klepperen wordt al begonnen als er een partner naar het nest komt vliegen. Op het nest wordt het begroetingsritueel daarna verder uitgebreid met de prachtige bewegingen. En ten slotte komen ze heel dicht bij elkaar met hun snavels om elkaar hun genegenheid te tonen. Heel mooi om te zien hoe teder die grote vogels met elkaar omgaan. 1 Extensief beheerde weilanden in veenweidegebieden en uiterwaarden met een hoge waterstand. Voor een broedplek maakt de ooievaar gebruik van kunstmatige nestgelegenheden op daken en wagenwielen, maar hij broedt ook in zelfgemaakte nesten in bomen.
 
Een moment geduld aub...
Een moment geduld aub...
 
Een moment geduld aub...
Een moment geduld aub...

Alle categorieën

Toon alle categorieën