Actueel

In samenwerking met:

Ook januari warmste ooit, achtste recordmaand op rij

De maand januari is sinds het begin van de metingen nog nooit zo warm verlopen als dit jaar. Een verrassing? Niet echt. Het is de achtste maand op rij waarin een wereldwijd warmterecord is verbroken.

Het werd in januari wereldwijd gemiddeld 13,14 graden, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus vanochtend. Daarmee was het gemiddeld 1,66 graden warmer dan vóór de industriële tijd. Het vorige record voor januari werd gevestigd in 2020: toen werd het wereldwijd gemiddeld 13,02 graden. 

Gemiddelden over meerdere jaren

De warme maand januari zorgde er ook voor dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de afgelopen twaalf maanden meer dan anderhalve graad hoger lag dan voor de industriële tijd: 1,52 graden.

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben wereldleiders in 2015 afgesproken dat ze de opwarming van de aarde bij voorkeur onder de 1,5 graad houden. 

Het gaat dan om gemiddelden over meerdere jaren: de jaarcijfers kunnen van jaar tot jaar wisselen. Dat 2023 het warmste jaar ooit was en januari de achtste maand op rij is dat een warmterecord verbroken wordt, zegt niet per definitie iets over het gemiddelde over meerdere jaren. 

Maar één manier

Op de laatste klimaattop in Dubai werd nog eens bevestigd dat het doel is om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden. 

Het is niet zo bijzonder dat de temperaturen op aarde blijven stijgen, want ook de concentratie van broeikasgassen die warmte vasthouden in de atmosfeer vertoont nog altijd een stijgende lijn.

"Snelle vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is de enige manier om de temperatuurstijgingen te stoppen", zegt adjunct-directeur van Copernicus Samantha Burgess. 

Copernicus maakte eerder bekend dat 2023 het warmste jaar ooit gemeten was. Waarschijnlijk lag de temperatuur niet alleen hoger dan in alle andere jaren sinds de metingen begonnen, maar ook hoger dan in elke andere periode in de afgelopen 100.000 jaar. 

Het klimaat waarin we leven komt steeds verder af te staan van de omstandigheden waarin de menselijke beschaving zich ontwikkelde, zei Burgess toen.


08 februari 2024 05:03


Onderdeel 'NewsOverview' niet geladen.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at AspNetCoreGeneratedDocument.Views_Shared_Components_NewsOverview_Default.ExecuteAsync() in D:\a\1\s\src\Buienradar\Views\Shared\Components\NewsOverview\Default.cshtml:line 0 at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments) at AspNetCoreGeneratedDocument.Views_Shared_Partial_RenderControls.ExecuteAsync() in D:\a\1\s\src\Buienradar\Views\Shared\Partial\RenderControls.cshtml:line 25