Actueel

Oplossing om Great Barrier Reef te redden van de ondergang

Great Barrier Reef (bron: AP)

De afgelopen twintig jaar gaan koraalriffen enorm achteruit. Ze verbleken enorm onder andere door klimaatverandering maar ook orkanen hebben invloed hierop. Nu is er een nieuwe methode ontwikkeld om koraalriffen te beschermen om verbleking te voorkomen.

Wat is verbleking?

Koraal wordt behuisd door microscopisch kleine algen die het koraal voorzien van kleur en voedsel. Wanneer het koraal onder “stress” staat door warmer zeewater of vervuiling dan verlaten deze algen het koraal waardoor er aan de ene kant een gebrek aan voedsel ontstaat en een gebrek aan kleur vandaar de naam verbleking. Het koraal verzwakt dan en wordt vatbaar voor ziektes. Momenteel is een van de grootste boosdoeners de opwarming van het zeewater. In een eerdere blog lees je dat ook orkanen daar een bijdrage aan leveren. Koraalriffen zijn enorm kwetsbare ecosystemen. Een van de meest desastreuze periodes waarin het koraal massaal verbleekte vond plaats in 2016 en 2017 in het Great Barrier Reef bij Australië. Maar liefst 91 % van het koraalrif werd aangetast. De toekomst ziet er niet rooskleurig uit voor het rif. Komende zomer is er nog een grotere boosdoener voor het Great Barrier Reef namelijk El Nino waardoor de temperatuur van het zeewater hoger zal worden. Wetenschappers komen met allerlei oplossingen op de proppen om verbleking tegen te gaan.

orkaan2gebleektkoraal.jpgVerbleekt koraal

Nieuwe snufjes

Wetenschappers zoeken koortsachtig naar nieuwe oplossingen om het koraalrif te redden. Het idee is om het rif te beschaduwen en zo het verbleken te vertragen. Dit willen ze doen door gedurende vier uur rond het middaguur het koraal te beschaduwen zodat 30% minder zonlicht op het koraal schijnt. De wetenschappers hebben een laboratorium experiment gedaan op twee koraalsoorten, de gele Turbinaria Reniformis en de Duncanopsammia Axifuga. Ze werden in twee tanks geplaatst. De eerste tank werd met een schaduwdoek bedekt welke 30% van het zonlicht blokkeerde gedurende 4 uur. In de andere tank werd het koraal 24 uur afgedekt te vergelijken met een bewolkte dag.

koraalDerekKeats.jpgGele Turbinaria Reniformis(bron: Derek Keats) 

Positief resultaat

De uitkomst was dat de koralen die in de schaduw stonden veel minder verbleekten dan koralen die vol aan de zon werden blootgesteld. Bovendien verbleekten de koralen die de hele dag schaduw hadden nog minder dan degenen die maar 4 uur schaduw hadden. Toch zagen de onderzoekers dat ook met 4 uur schaduw de koraalverbleking verminderde. Een ander opvallend iets was dat de twee verschillende koralen ook allebei op een andere manier reageerden op schaduw. Voor de T. Reniformis was slechts 30% schaduw voor 4 uur per dag genoeg om verbleking te vertragen. Voor de D. Axifuga was dit anders want die reageerde sterker op 24 uur schaduw. De complexe manier waarop koraal reageert op de omgeving geeft dus verschillende reacties. Toch is het creëren van schaduw op het koraal doeltreffen. Waarom? Dat heeft vooral te maken met de weersomstandigheden in de zomer als er boven de Great Barrier Reef weinig wind is en een hoge luchtvochtigheid. Hierdoor zijn er minder golven en circuleert het water minder. Zand en vuil zakken dan naar de bodem en wordt het water helderder zodat zonlicht dieper in het water kan doordringen. Dan is schaduw creëren dus effectief om verbleking van het koraal te vertragen.

Schaduwdoek spannen??

Dat kan uiteraard niet, zou ook absurd zijn. Wat dan wel? Het plan is om zeewater te vernevelen. In plaats van een groot schaduwdoek creëer je dan een soort dunne laag mist die zich vlak boven het wateroppervlak over het rif uitstrekt. Deze mistlaag is enkele tientallen hectares groot. Proeven hiermee laten veelbelovende resultaten zien maar om dit op grote schaal te gaan toepassen is meer onderzoek en ontwikkeling nodig al lijkt het een soort van symptoombestrijding. Het is uiteraard nog belangrijker om iets aan de bron te doen al lijkt ook dat lastig haalbaar te zijn om het koraal te redden. Het klimaat is altijd aan verandering onderhevig en er zijn zoveel factoren die dit beïnvloeden maar de onderzoekers blijven positief en zoeken naar manieren om het koraal te laten overleven in tijden van “snelle” klimaatverandering.


26-09-2023 om 11:00 door Marjon de Hond

Een moment geduld aub...
Een moment geduld aub...