DISCLAIMER, PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

DISCLAIMER

Buienradar B.V. exploiteert de website en andere verwante onderdelen van Buienradar.nl en de daarmee verbonden internetsites direct of indirect (waaronder ook apps) (hierna tezamen: "Buienradar").

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Buienradar uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Buienradar doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Buienradar, alsmede de eigenaren en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. 

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Buienradar en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Buienradar en Buienradar BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen. Buienradar maakt gebruik van diverse databronnen waaronder en niet limitatief: KNMI, MetOffice, EUMetsat, DWD, KMI, SMHI, MF. 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Buienradar zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Buienradar geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites. Gebruik van de content op de sites, al dan niet via de gadgets, is slechts toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Gebruik voor mobiele toepassingen of commerciële doeleinden vereist schriftelijke toestemming van Buienradar. Buienradar is te allen tijde gerechtigd om verleende toestemming in te trekken, alsmede om toegang van gebruikers tot de content te blokkeren. Onder meer kan Buienradar daartoe overgaan in gevallen waarin het gebruik van de content strijdig is met de activiteiten van Buienradar of wet en regelgeving, danwel de activiteiten of reputatie van Buienradar anderszins kan schaden. 

 

PRIVACY

Buienradar BV is onderdeel van RTL Nederland. RTL Nederland exploiteert de website en andere verwante onderdelen van Buienradar.nl en de daarmee verbonden internetsites direct of indirect (waaronder ook de apps) (hierna te noemen RTL). In dit privacy- en cookiestatement wordt beschreven hoe RTL met uw persoonsgegevens omgaat. 

Gebruik persoonsgegevens door Buienradar
De door de u verstrekte persoonsgegevens (zoals naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, locatiegegevens, etc.) zullen door Buienradar worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken (bijvoorbeeld: het raadplegen van radarbeelden, prijsvragen, nieuwsbrieven, promotionele acties en/of kansspelen, e-commerce activiteiten, inzending van foto's en video's,  etc.), alsmede voor statistische analyses.

Uw persoonsgegevens worden door Buienradar ook gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van Buienradar, waaronder begrepen het verstrekken van informatie – onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die u van tijd tot tijd zal worden toegestuurd – over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door Buienradar worden aangeboden. Daarnaast kan Buienradar indien u daartoe toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en kortingen van derden, die mogelijkerwijs interessant voor u zijn.

Buienradar kan ten behoeve van de hiervoor beschreven marketingdoeleinden, en tevens om uw profiel te optimaliseren, gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over u heeft vergaard, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies of uw klikgedrag op de websites van Buienradar, zodat u gerichter informatie krijgt toegestuurd.

Buienradar kan indien u daartoe toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en kortingen van derden, die mogelijkerwijs interessant voor u zijn.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Buienradar kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan organisatoren van evenementen, e-commerce partners en productiebedrijven. Deze derden krijgen dan de beschikking over uw persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten.

Indien Buienradar een activiteit (zoals een prijsvraag, actie, etc.) tezamen met een andere partij organiseert, bijvoorbeeld een sponsor of adverteerder, kan Buienradar de gegevens die zij van u ontvangt met betrekking tot die activiteit, met deze andere partij delen om u te benaderen ten behoeve van die activiteit, dan wel soortgelijke activiteiten.

Buienradar kan indien u daartoe toestemming heeft verleend uw gegevens (zoals locatiegegevens) aan  derde partijen (waaronder adverteerders) ter beschikking stellen, zodat zij gericht een advertentie kunnen plaatsen.

Tenslotte kan Buienradar de gegevens die zij van u ontvangt ter beschikking stellen aan een adverteerder ten behoeve van direct marketing doeleinden indien u daartoe toestemming heeft verleend.

Wet bescherming persoonsgegevens
Buienradar zal zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens.

Overdracht activiteiten
Indien (een onderdeel van) Buienradar een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) Buienradar wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.COOKIES

Wat doen cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Door Buienradar, en/of door derden, kan zo informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Voor zover Buienradar met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt Buienradar die conform de bepalingen van het privacy-en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt Buienradar
Buienradar maakt op al haar websites, zoals www.buienradar.nl, gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen. Buienradar plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor Buienradar, worden door Buienradar op uw computer opgeslagen en alleen Buienradar heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door Buienradar bijvoorbeeld gebruikt om u taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt. Er worden ook door derden cookies geplaats via de websites van Buienradar, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op uw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat Buienradar geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld third party cookies plaatsen om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, zodat ze gericht een advertentie kunnen plaatsen. Deze advertenties zijn nodig om de websites van Buienradar gratis aan te kunnen bieden aan consumenten. Daarnaast maakt Buienradar gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt Buienradar in staat haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de websites van Buienradar geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Na het uitschakelen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website.


Indien u geen (commerciële) informatie meer van Buienradar wenst te ontvangen over de producten en diensten van Buienradar of die van anderen, dan kunt u dat hier aangeven.

Voor specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop Buienradar met persoonsgegevens en/of cookies omgaat, kunt u contact opnemen met:

Buienradar B.V.
Barend en Van Dorpweg 2
1217 WP HILVERSUM
Postbus 15016
1200 TV Hilversum

Wijzigingen Privacy- en cookiestatement
Buienradar behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiestatement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Weervideo 22 december 2014 - 14:30

Bespaar op uw zorgpremie

rss

Nieuws

Weerupdates

Foto's en video's

Het weer in
{{dayTitle($index)}}

{{day.temperature}}° / {{day.mintemperature}}°
{{dayTitle($index)}}

{{day.temperature}}° / {{day.mintemperature}}°
Nu
5-daagse
14-daagse
Locatie wijzigen
Voorkeurslocatie wijzigen

Winterzon

Winterzon

Europa kaart

Buienradar Europa

Satelliet Nederland

Satelliet Nederland: Zon of wolken?

Regenverwachting

Regenverwachting Europa

Druk en temperatuur

Drukverwachting Europa

Windkaart Nederland

Windkaart Nederland
Beste en populairste website in de categorie Weer & Verkeer